یه روز یه نامه کتبی روی یک نوار ویدئو بدستم رسید ! نوشته بود :

نظر به حذف تقابل های دیگر کاریزماتیک ها با فرهنگ اسلامی و جذب هر چه بیشتر جوانان به رسانه ملی ، فیلم ضمیمه را با توجه به چارچوب های شرعی جهت نمایش در شبکه اصلاح نمایید !

وقتی دیدم فیلم تایتانیکه ، ذوق زده شدم ! بس که تعریفشو شنیده بودمو هنوز ندیده بودم !

خلاصه 5بار دیدمشو کیفشو بردم ! بعدش نشستم و باحوصله ازش یه فیلم اکشن و بی سروته ساختم که فقط نشون دهنده  حادثه غرق شدن یه کشتی بود و پیدا نشدن یه گردنبند !

وقتی کارم تموم شدو خودم یه باردیگه شرعی شدشو دیدم ، فکر کردم یه فیلم دیگه است !!!