وقتی اون اوائل کار هنوز ناشی بودم یه رییسی بهم گفت:

 میدونی چه جوری باید فکر کنی تا راحت سانسور کنی برنامه هارو - فیلم هارو - حتی بازی های فوتبال رو ؟ گفتم :چه جوری ؟ گفت : جز سران نظام - همه مردمو گوسفند حساب کن ! و هر چیزی که به درد گوسفندا میخوره بذار باشه ، بقیه رو قیچی کن ! واسه همین بعضی از فیلما ، اونقدر مطالبشون مفید به حال آدما و بی معنی واسه گوسفندا بود که بعد از سانسور - از 90 دقیقه به 40 دقیقه آب میرفتن !

با پوزش از دوستان ! گاهی گفتن حقیقت بجای تلخ بودن ، بی ادبیه !