یکی از عجیب ترین دستوراتی که از سال 68 به بعد بهم دادن این بود که :

حق نداری هیچ کدوم از سخنرانی های امام رو بدون مجوز رسمی واواک رو آنتن بفرستی !

وقتی با سادگی پرسیدم : چرا؟؟ .... یک ماه منتظر خدمتم کردن !!!!!